Ühing on saatnud oma seisukohad Riigikogu majanduskomisjonile Planeerimisseaduse eelnõu teise lugemise tekstile 10.12.2014.