Planeerimiskonverents 2015 „Keskused maal ja linnas“ toimub 5.-6. novembril 2015 Tartus.

Koduleht: www.planeerimiskonverents.ut.ee

Konverentsi eesmärk on arendada Eesti planeerimiskultuuri, tugevdada seoseid igapäevase planeerimispraktika ja teooria vahel. Planeerimiskonverents on koht, kus praktikud ja akadeemikud saavad üksteiselt õppida ning vahetult suhelda.