Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  
Käsiraamatute koostamise eesmärgiks oli luua metoodilised juhendid keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnariski hindamise läbiviimiseks ning läbi selle tõsta mõjude hindamise üldist kvaliteeti. Käsiraamatud on suunatud nii mõju hindamise ekspertidele, ametnikele, tudengitele kui ka teistele huvitatutele.