Ühingu ja Rahandusministeeriumi koostöö tulemusel valmisid  pdf Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihangete läbiviimiseks (845 KB)
Soovitused on kasutatavad planeeringu koostamiseks vajaliku konsultandi teenuse saamiseks korraldatavate hangete (edaspidi konsultatsioonihange) läbiviimiseks, sõltumata hanke liigist. Soovitused on suunatud ennekõike detailplaneeringu ja üldplaneeringu koostamisega seonduvatele konsultatsiooniteenuste hangetele, kuid on rakendatavad ka teistele planeeringuliikidele. Samuti saab soovitusi kohaldada planeeringu koostamiseks vajalike uuringute, analüüside vm eriosade hankimisel.