Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

1. Marko Järvela – aktiivne kohapõhise planeerimise eest võitleja 
Marko on aktiivselt tegustenud planeerimise probleemkohtadega, seistes kindlalt omavalitsuse huvide eest ja mitte lastes riigiametitel oma põhjendamatuid soove salamisi planeeringutesse sisse kirjutada. Just hiljuti viis Marko läbi hästi läbimõeldud üldplaneeringu hanke, pannes eelnevalt paika, mida täpsemalt Rapla vallal üldplaneeringus vaja on ja kuidas seda saavutada. Selline hange tõuseb selgelt esile tavapäraste vähempakkumiste seas.

2. Tiia Zuppur – ettevõtlik planeerimisteemade algataja ja lahendaja 
Tiia on koondanud Põlva kandi inimesed üldplaneeringu koostamisse, kasutades selleks kõikvõimalikke viise. Tiia ei tee asju lihtsalt ära, vaid mõtleb, kuidas ärategemine mõistlik on ka pikemas plaanis.

3. Mari Jüssi – väsimatu inimsõbraliku liikuvuse ja ruumiplaneerise eest seisja Mari on nüüdseks juba aastakümneid rääkinud sellest, et lisaks autole on ka muid ja märksa inim- ja keskkonnasõbralikumaid liikumisviise. Mari hoiatused ja järjepidev teavitustöö aitab meil vältida autokultust nii ruumilises planeerimises kui ühiskonnas laiemalt.