Folder Ühingu õppereiside materjalid

Documents

default Õppereis Sloveeniasse Popular

Download (pdf, 53 KB)

2012_sloveenia_reisi_kava.pdf

Programm, 09.-14. mai 2012

default 2011 Sügisseminari kava Popular

Download (pdf, 221 KB)

2011-sügisseminari-kava.pdf

default Õppereis Poola

Download (ppt, 8 MB)

Karolina Krosnicka - TRI-CITY web.ppt

Karolina Krosnica ettekanne, Tri-City

default Õppereis Poola

Download (ppt, 1.37 MB)

Biuro Rozwoju Gdanska - Stadion Letnica web.ppt

Gda?ski linna arendusbüroo ettekanne, Staadion Letnica

default Õppereis Poola

Download (ppt, 3 MB)

Biuro Rozwoju Gdanska - Smart Highrising Guideline web.ppt

Gda?ski linna arendusbüroo ettekanne, Kõrghoonestuse regulatsioon

default Õppereis Poola

Download (doc, 39 KB)

Estonian spatial planners studytour to Poland.doc

Programm, Gdansk-Sopot-Gdynia, 09.-13.09.2009

default Õppereis Soome Popular

Download (pdf, 57 KB)

Tampere_2008.pdf

Programm, 11.-13. september 2008

default Õppereis Riiga Popular

Programm, 17.-19. mai 2007

default Õppereis Berliini Popular

Download (pdf, 62 KB)

Berliin_2006.pdf

Programm, 08.-09. veebruar 2006

default Õppereis Soome Popular

Download (pdf, 9.06 MB)

2008_soome_ettekanne_pertti_tamminen.pdf

Pertti Tamminen ettekanne, Vuores

default Õppereis Soome

Download (ppt, 2 MB)

2008_soome_ettekanne_mikko_jarvi_II.ppt

Mikko Järvi ettekanne, II

default Õppereis Soome

Download (ppt, 9.55 MB)

2008_soome_ettekanne_mikko_jarvi.ppt

Mikko Järvi ettekanne, Developing of city milieu – assets and values of inheritance of buildings and construction

default Õppereis Soome

Download (ppt, 78.04 MB)

2008_soome_ettekanne_marjaana_tuoriniemi.ppt

Marjaana Tuoriniemi ettekanne,

default Õppereis Soome

Download (ppt, 837 KB)

2008_soome_ettekanne_leena_salminen.ppt

Leena Salminen ettekanne, Analysis of the structural change in population and industry

default Õppereis Soome

Download (ppt, 40.01 MB)

2008_soome_ettekanne_jyrki_laiho.ppt

Jyrki Laiho ettekanne, Presentation of Tampere townplanning

default Õppereis Riiga

Download (ppt, 2 MB)

2007_riia_ettekanne_pille_metspalu.ppt

Pille Metspalu ettekanne, Indications of urban sprawl in Harju and Tartu County

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni