Folder Ühingu seisukohad

Documents

default Ettepanekud planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks Popular

Download (pdf, 93 KB)

plans-eelnõu-kaaskiri-10.12.2014-riigikogu.pdf

Ettepanekud Riigikogu majanduskomisjonile

planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks

default Seisukoht planeerimisseaduse eelnõule Popular

Download (docx, 20 KB)

19.02.13_planeerimisseaduse-kodifitseerimisest.docx

Seisukoht Justiitsministeeriumile
planeerimisseaduse eelnõudest

default Seisukoht Siseministeeriumis toimuvale Popular

Download (odt, 32 KB)

21.03.13_siseministeeriumi-planeeringute-osakonnast.odt

Seisukoht Siseministeeriumile
olukorrast planeerimise osakonnas

default Seisukoht leppemärkidele ja planeeringute andmebaasile Popular

Download (doc, 38 KB)

16.04.13_leppemärkidest.doc

Seisukoht Siseministeeriumile
leppemärkidest ja planeeringute andmebaasist

default Seisukoht merealade ruumilise arengu direktiivile Popular

Download (doc, 38 KB)

02.04.13_merealade-direktiivist.doc

Seisukoht Siseministeeriumile
merealade ruumilise arengu direktiivile

default Seisukoht planeerimisseaduse eelnõule Popular

Download (doc, 37 KB)

22.10.2013_seadustiku_eelnõust.doc

Seisukoht Justiitsministeeriumile
planeerimisseaduse eelnõust

default Seisukoht planeerimisseaduse eelnõu menetlusele Popular

Download (doc, 52 KB)

17.09.2013_seadustiku_eelnõust_riigikogu_komisjonidele.doc

Seisukoht Riigikogu majandus- ja õiguskomisjonidele
planeerimisseaduse eelnõude menetlusest

default Seisukoht planeerimisseaduse eelnõule Popular

Download (pdf, 245 KB)

14.08.2013_seadustiku_eelnõust.pdf

Seisukoht Justiitsministeeriumile
planeerimisseaduse eelnõudest

default Ekspertiis Nõmme üldplaneeringu tööversioonile Popular

Download (doc, 53 KB)

nõmme-Üp-ekspertiis.doc

Ekspertiis Nõmme linnaosa üldplaneeringu tööversioonile 03.01.2012
Nõmme Linnaosavalitsuse tellimisel

default Seisukoht PlanS ja EhS kodifitseerimisele Popular

Download (doc, 57 KB)

epÜ_kiri_kodifitseerimisest_justiitsministrile.doc

Seisukoht PlanS ja EhS kodifitseerimisele

default Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Download (doc)

2010.02.22 EPÜ KeHJS.doc

Seisukoht Keskkonnaministeeriumile
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõust

default Seisukoht üleriigilise planeeringu osas Popular

Download (doc, 43 KB)

Planeerijate_Yhingu_seisukoht_yleriigilisele_planeeringule.doc

Seisukoht Siseministeeriumile
üleriigilise planeeringu ettevalmistamiseks

default Seisukoht planeeringut koostava spetsialisti pädevuse osas Popular

Download (rtf, 1.37 MB)

Planeerijate_Yhingu_seisukoht_OY_Ehitusnounikule.rtf

Seisukoht planeeringut koostava spetsialisti pädevuse osas
"Seisukoht OÜ Ehitusnõunikule"

default Õnnitlused Suomen Yhdyskuntasuunnitelun Seura'le Popular

Download (pdf, 240 KB)

2009.11.23_YSS_EestiPlaneerijateUhing.pdf

Õnnitlused Suomen Yhdyskuntasuunnitelun Seura'le
50 aasta tegevuse tähtpäevaks

default 2009.11.12 EPÜ põhikirja muudatuse projekt Popular

Download (rtf, 125 KB)

2009.11.12_epÜ_põhikirja_muudatuse_projekt.rtf

2009.11.12_EPÜ_põhikirja_muudatuse_projekt

default Seisukoht planeerimisalase kõrghariduse osas Popular

Download (pdf, 42 KB)

Planeerijate_Yhingu_seisukoht_Haridusministeeriumile.pdf

Seisukoht Haridus- ja Teadusministeeriumile
planeerimisalase kõrghariduse osas

default Seisukoht planeerijate vajaduse, rolli ja tööülesannete osas Popular

Download (pdf, 49 KB)

seisukoht Kutsekojale apr09.pdf

Seisukoht kutsekoja kultuurivaldkonna koordinaatorile
planeerijate vajaduse, rolli ja tööülesannete osas

default Seisukoht planeerimisseaduse muutmise eelnõule Popular

Download (pdf, 150 KB)

Planeerijate_Yhingu_seisukohad_PlanS_muudatuste_osas_Riigikogu_majanduskomisjonile.pdf

Seisukoht planeerimisseaduse muudatuse osas
"Planeerimisseaduse muutmise eelnõu (410 SE I)"

default Seisukoht sadamaseaduse eelnõule Popular

Download (pdf, 20 KB)

Planeerijate__Yhingu_ seisukohad_Sadamaseaduse_eeln6ule.pdf

Seisukoht sadamaseaduse eelnõule
"Sadamaseaduse eelnõu 393 SE I"

Uudised

EPÜ on selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Kutsekoda tunnustas EPÜ-d Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga. 

Planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.

Üldplaneeringu koostamise juhis

Rahandusministeerium soovib värvilise sügise jätku ning ootab tänuga tagasisidet üldplaneeringu koostamise juhisele. Juhise materjalid on saadetud listi. Paremaks ja laiapõhjalisemaks tagasiside andmiseks korraldame huvitatutele arutelu 8. nov kell 15. Arutelu asukoha Tallinnas v Tartus otsustame jooksvalt, palun enda huvist märku anda vormil https://doodle.com/poll/i27isw28dc53i3y4

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.