Folder Ühingu üldkoosolekute protokollid

Documents

default Üldkoosoleku protokoll 11.02.2016

Download (pdf)

2016-02-11_u?k_protokoll_1.pdf

Protokoll, 11.02.2016

default Üldkoosoleku protokoll 23.01.2015 Popular

Download (ddoc, 43 KB)

üldkoosoleku-protokoll-23-01-2015.ddoc

Protokoll, 23.01.2015

default Üldkoosoleku protokoll 14.11.2013

Download (docx, 18 KB)

üldkoosoleku-protokoll-14.11.2013.docx

Protokoll, 14.11.2013

default Üldkoosoleku protokoll 23.05.2014 Popular

Download (ddoc, 36 KB)

üldkoosoleku-protokoll-23.05.2014.ddoc

Protokoll, 23.05.2014

default Üldkoosolek 14.11.2013

Download (ppt, 357 KB)

14.11.13_Üldkoosoleku_presentatsioon.ppt

Ülevaade, Eesti Planeerijate Ühingu tegemised  2012 ja 2013

default Üldkoosoleku protokoll 16.11.2012 Popular

Download (ddoc, 351 KB)

uldkoosolek-16.11.2012-(1).ddoc

Protokoll, 16.11.2012

default Üldkoosoleku protokoll 02.11.2011 Popular

Download (ddoc, 115 KB)

uldkoosolek-02-11-2011.ddoc

Protokoll, 02.11.2011

default Eesti Planeerijate Ühingu tegemised 2008 ja 2009

Download (ppt, 79 KB)

eesti-planeerijate-Ühingu-tegemised-2008-ja-2009.ppt

Ülevaade, Eesti Planeerijate Ühingu tegemised  2008 ja 2009

default Eesti Planeerijate Ühingu tegemised 2007 ja 2008

Download (ppt, 39 KB)

eesti-planeerijate-Ühingu-tegemised--2007-ja-2008.ppt

Ülevaade, Eesti Planeerijate Ühingu tegemised  2007 ja 2008

default Eesti Planeerijate Ühingu tegemised 2006 ja 2007

Download (ppt, 15 KB)

eesti-planeerijate-Ühingu-tegemised-2006-ja-2007.ppt

Ülevaade, Eesti Planeerijate Ühingu tegemised 2006 ja 2007

default Üldkoosoleku protokoll 11.11.2008 Popular

Download (rtf, 14 KB)

uldkoosolek-11.11.2008.rtf

Protokoll, 11.11.2008

default Üldkoosoleku protokoll 17.09.2003

Download (doc, 44 KB)

uldkoosolek_2003_09_17.doc

Protokoll, 17.09.2003

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni