Folder 2017-02-09 Miljöö

Seminari eesmärk oli uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust? 
Seminari laiem eesmärk on tekitada arutelu ja püüda leida ühine arusaam kasutavates mõistetes.
Suuremas osas täitis seminar oma eesmärke, pikemalt kuluvate arutelude tõttu jäi käsitlemata väärtusliku põllumajandusmaa temaatika.
Esinejad olid: Urve Sinijärv; Maila Kuusik; Tiia Kallas; Maie Kais; Nele Rent; Jiri Tintera; Marje-Ly Rebas; Mihkel Kõrvits.

Documents

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (docx, 15 KB)

2014-02-04_kava.docx

Programm, Tallinn, 04. veebruar 2014

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (pdf, 164 KB)

2014-02-04_sim_planeerimissuunised.pdf

Tavo Kikase ettekanne, Planeerimissuunised

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (pdf, 653 KB)

2014-02-04_sim_mp_mojud.pdf

Britta Pärki ettekanne, KSH läbiviimisel majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamise soovitused

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (pdf, 160 KB)

2014-02-04_sim_mp_juhised.pdf

Andres Levaldi ettekanne, Maakonnaplaneeringute koostamiseks antavad juhised

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (pdf, 244 KB)

2014-02-04_sim_mereala_metoodika.pdf

Anni Konsapi ettekanne, Mereala ruumilise planeerimise metoodikast

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (pdf, 794 KB)

2014-02-04_sim_diginouded.pdf

Andres Levaldi ettekanne, Planeeringute koostamise digitaalsetest nõuetest

default Teabepäev ministeeriumitega Popular

Download (pdf, 397 KB)

2014-02-04_kem_ksh_menetlus.pdf

Maris Malva ettekanne, Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus planeeringu koostamisel

default Avalik ruum ja avalik huvi linnakeskkonnas Popular

Download (pdf, 1.25 MB)

indrek-ranniku---avalik-ruumi-planeerimine-tartu-kesklinna-yp-naitel.pdf

Indrek Ranniku ettekanne, Avaliku ruumi planeerimisest Tartu kesklinnas (üldplaneeringu näitel)

default Avalik ruum ja avalik huvi linnakeskkonnas Popular

Download (pdf, 304 KB)

avalik-ja-eraruum-rühmatööde-kokkuvõte.pdf

Rühmatööde kokkuvõte, Avalik ruum ja avalik huvi

default Avalik ruum ja avalik huvi linnakeskkonnas Popular

Download (pptx, 127 KB)

daimar-liiv---avalik-huvi-planeerimisalastes-kohtuvaidlustes.pptx

Daimar Liiva ettekanne, Avalik huvi planeerimisalastes kohtuvaidlustes

default Avalik ruum ja avalik huvi linnakeskkonnas Popular

Download (docx, 14 KB)

kava_avalik-ruum-ja-avalik-huvi.docx

Programm, Tallinn, 04. detsember 2013

default Avalik ruum ja avalik huvi linnakeskkonnas Popular

Download (pdf, 1.78 MB)

avalik-huvi-ruumis-2.pdf

Ain Suurkaev ettekanne, Kuidas leida üles avalikku huvi ruumis

default Transpordiplaneerimise alane töötuba Popular

Download (docx, 15 KB)

epÜ-7-8.11.13-kava.docx

Programm, 07.-08. november 2013

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 8.50 MB)

2012.11.15_steve_kemp_slaidid_eng_est.pdf

Steve Kempi ettekanne, Äärelinna kaubanduskeskuste mõju ajaloolistele linnakeskustele

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 10.98 MB)

2012.11.15_heiki_kalbergi_slaidid_est.pdf

Heiki Kalbergi ettekanne, Arendus ja ehitustegevuse suunamine

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 3.53 MB)

2012.11.15_heikki_kalle_slaidid_est.pdf

Heikki Kalle ettekanne, Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeeringud

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 28.36 MB)

2012.11.15_grete_arro_slaidid_est.pdf

Grete Arro ettekanne, Avalik ruum läbi keskkonnapsühholoogia vaatenurga – missuguses linnaruumis on hea olla?

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 11.98 MB)

2012.11.15_andis_kublacovs_slaidid_eng.pdf

Andis Kublacovsi ettekanne, Spatial planning system of Latvia – the new transition mode

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 12.40 MB)

2012.11.15_andis_kublacovs_slaidid_est.pdf

Andis Kublacovsi ettekanne, Läti ruumilise planeerimise süsteem – uus üleminekuperiood

default Planeerimine kahes liidus Popular

Download (pdf, 60 KB)

2012.11.15_virna_bussadori_kokkuv6te_est.pdf

Virna Bussadori ettekande kokkuvõte, eestikeelne

Uudised

EPÜ on selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Kutsekoda tunnustas EPÜ-d Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga. 

Planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.

Üldplaneeringu koostamise juhis

Rahandusministeerium soovib värvilise sügise jätku ning ootab tänuga tagasisidet üldplaneeringu koostamise juhisele. Juhise materjalid on saadetud listi. Paremaks ja laiapõhjalisemaks tagasiside andmiseks korraldame huvitatutele arutelu 8. nov kell 15. Arutelu asukoha Tallinnas v Tartus otsustame jooksvalt, palun enda huvist märku anda vormil https://doodle.com/poll/i27isw28dc53i3y4

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.