default 3-3-1-86-06, 28.02.2007 Popular

Download (pdf, 159 KB)

3-3-1-86-06.pdf

Keskkonnamõju võib seisneda nii vahetus kui ka kaudse, koheselt ja ka tunduvalt hiljem avalduvas mõjus elanike tervisele, heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Maidla Vallavalitsuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13. juuli 2006. a otsuse peale haldusasjas nr 3-05-145 Maidla Vallavalitsuse kaebustes Keskkonnaministeeriumi toimingute ja 7. veebruari 2005. a vaideotsuse peale.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-86-06

Uudised

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !

Kuues logistika suvekool

Tere tulemast Logistika suvekooli 2018, mis toimub juba peagi, 23.-24. augustil Tallinnas! Vaata täpsemalt http://www.logistikasuvekool.ee/ !

Eriplaneering ehk Mis on lubatud Jupiterile …

Riigi eriplaneeringutest Sirbis, vaata http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/eriplaneering-ehk-mis-on-lubatud-jupiterile/ !

Seminar andmepõhisest ühistranspordi planeerimisest

Eesti targa linna klaster korraldab koostöös Tartu linnavalitsusega 30. augustil 2018 V SPA konverentsikeskuses seminari andmepõhise ühistranspordi planeerimise teemal.

Eesti topograafia andmekogu andmed, katastripiirid ja kitsenduste mõjualad muutusid avaandmeteks

Alates 1. juulist 2018 on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed, sh vektorgraafikas tuumandmed, ortofotod, kõrgusandmed, ETAK-i alusel loodud digitaalkujul kaardid ja katastripiirid ning kitsenduste mõjualade andmed kõigile tasuta allalaaditavad.