Folder Planeerimisega seotud Riigikontrolli aruanded

Documents

default Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal Popular

Download (pdf, 500 KB)

ka_40036_ranna_ja_kaldaala_21.11.2007_lopp.pdf

Riigikontrolli auditi tulemus "Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal"
http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=570

default Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades Popular

Download (pdf, 1.31 MB)

Detailplaneeringute menetlemine ja korraldus valdades ja linnades - Riigikontrolli aruanne.pdf

Riigikontrolli auditi tulemus "Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades"
http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=738

Uudised

Tänane riigikohtu otsus, millega tühistati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmised alade osa, võib ulatuslikult muuta Eesti ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat ja tõstatab küsimuse

Tänase otsuse valguses oleks näiteks üleriigilises planeeringus pidanud detailselt analüüsima kas Rail Baltic (RB) suundub Tallinnast Riiga läbi Tartu, Viljandi või Pärnu.

Riigikohtu otsus Hiiu mk mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas

Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !

Kuues logistika suvekool

Tere tulemast Logistika suvekooli 2018, mis toimub juba peagi, 23.-24. augustil Tallinnas! Vaata täpsemalt http://www.logistikasuvekool.ee/ !

Eriplaneering ehk Mis on lubatud Jupiterile …

Riigi eriplaneeringutest Sirbis, vaata http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/eriplaneering-ehk-mis-on-lubatud-jupiterile/ !