folder Ruumilise keskkonna planeerija kutse materjalid

Documents

document Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 2017 veebruar AK

Download (docx, 105 KB)

Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7_2017 veebruar_AK.docx

pdf Hindamisstandard Popular

Download (pdf, 76 KB)

Hindamisstandard.pdf

document 16 08 Vorm H2 Popular

Download (docx, 22 KB)

16-08_Vorm_H2.docx

document 16 08 Avaldus kutse taotlemisel Popular

Download (docx, 12 KB)

16-08_Avaldus kutse taotlemisel.docx

pdf 16 08 Soovitused taotlejale Popular

Download (pdf, 71 KB)

16-08_Soovitused_taotlejale.pdf

pdf 16 08 Planeeringu juhtimine avalik sektor Popular

Download (pdf, 10 KB)

16-08_Planeeringu juhtimine avalik sektor.pdf

default Kutsetaotlemise planeeringu juhtimine

Download (docx, 13 KB)

planeeringu-juhtimine-2016.docx

Planeeringu juhtimise soovitused 2016

default Ruumilise keskkonna planeerija kutse kutsestandard Popular

Download (pdf, 100 KB)

kutsestandard_ruumilise-keskkonna-planeerija-tase-7.1.pdf

Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 kutsestandard

default Kutse taotlemise vorm H1 Popular

Ruumilise keskkonna planeerija kutse taotlemise vorm H1

default Kutse andmise kord ruumilise keskkonna planeerija kutsele Popular

Download (pdf, 139 KB)

kutse-andmise-kord-kinnitatud.pdf

Kultuuri Kutsenõukogu 20.11.2014 otsusega nr 22 kinnitatud kutse andmise kord ruumilise keskkonna planeerija kutsele.

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni