Folder 2018-04-26 Elurikkus ruumiloomes

Ettekanded Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Planeerijate Ühingu seminarilt elusloodusest linnas ja väljasool linna
26. aprill, Keskkonnaministeeriumi saal (Tallinn Narva mnt 7a)

10.00…10.05 avasõnad
10.05…11.00 Aveliina Helm, Tartu Ülikooli vanemteadur, „Miks elurikkus kaob ja kuidas edasi minna?“
11.00…11.25 Heiki Kalberg, AB Artes Terrae maastikuarhitekt-planeerija „Näited haljastuse lahendamisest planeeringutes“
11.25…11.50 Kalev Sepp, Eesti Maaülikooli professor, „Rohelise võrgustiku planeerimise arengutest“
11.50…12.15 Sulev Nurme, AB Artes Terrae maastikuarhitekt „Mida vajab puu elamiseks“

Lõuna omal käel piirkonna söögikohtades

13.05…13.30 Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskuse jurist „Maastiku ja rohevõrgustiku kaitse vs maaomanike õigused“
13.30…13.55 Andres Sepp, RMK peametsaülem, „Kõrgendatud avaliku huviga metsad“
13.55…14.20 Villu Lükk, Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja „Maanteed ja roheline võrgustik“

Kohvipaus seminarialal

14.40…15.05 Piret Palm, Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist, „Maastikukonventsioonist Eestis“
15.05…15.30 Merle Karro-Kalberg, Kultuurilehe Sirp toimetaja, „Tühermaad kui võimalus“
15.30…16.00 Arutelu

Documents

pdf 2018 04 26 VLükk Maanteed ja roheline võrgustik - ettekanne Popular

Download (pdf, 3.84 MB)

2018-04-26_VLükk_Maanteed_ja_roheline_võrgustik.pdf

pdf 2018 04 26 SVahtrus Maastiku ja RV kaitse vs maaomanike õigused - ettekanne Popular

Download (pdf, 1.08 MB)

2018-04-26_SVahtrus_Maastiku_ja_RV_kaitse_vs_maaomanike_õigused.pdf

pdf 2018 04 26 SNurme Mida puu eluks vajab - ettekanne Popular

Download (pdf, 17.82 MB)

2018-04-26_SNurme_Mida_puu_eluks_vajab.pdf

pdf 2018 04 26 PPalm Maastikukonventsioonist - ettekanne Popular

Download (pdf, 1.35 MB)

2018-04-26_PPalm_Maastikukonventsioonist.pdf

pdf 2018 04 26 MKarro Kalberg Tühermaad kui võimalus - ettekanne Popular

Download (pdf, 10.00 MB)

2018-04-26_MKarro-Kalberg_Tühermaad_kui_v6imalus.pdf

pdf 2018 04 26 KSepp RV ruumiloomes - ettekanne Popular

Download (pdf, 5.05 MB)

2018-04-26_KSepp_RV_ruumiloomes.pdf

pdf 2018 04 26 HKalberg Rohetaristu - ettekanne Popular

Download (pdf, 24.47 MB)

2018-04-26_HKalberg_Rohetaristu.pdf

pdf 2018 04 26 ASepp RMK avalikud metsad - ettekanne Popular

Download (pdf, 2.82 MB)

2018-04-26_ASepp_RMK_avalikud_metsad.pdf

pdf 2018 04 26 AHelm Miks liigid kaovad - ettekanne Popular

Download (pdf, 10.99 MB)

2018-04-26_AHelm_Miks_liigid_kaovad.pdf

Uudised

Euroopa Kinnisvaraühingu 27. aastakonverents ERES 2020

TalTech, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool kutsuvad teid osa võtma Euroopa Kinnisvaraühingu 27st rahvusvahelisest aastakonverentsist ERES 2020, mis toimub Tallinnas, 30.06.-04.07.2020, Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech), Akadeemia tee 3.

Seminar Tänapäevane teeruum ja koostöö Maanteeametiga

Seminar Tänapäevane teeruum ja koostöö Maanteeametiga
Eesti Planeerijate Ühingu üldkoosolek

25.03.2019
Rävala pst 8, Tallinn

PÄEVAKAVA

Eesti ruumiloome. Kuidas edasi?

Avalik seminar
26.10.2018 kell 15.00-18.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2.

Riigikantselei ruumiloome ekspertrühm kutsub avalikule seminarile, et tutvustada valminud aruannet, arutleda, milline on Eesti ruumi tervikpilt täna ja kuidas see sünnib ning esitleda, millised protsessid nii Eestis kui mujal toetavad ruumilise keskkonna senisest suurema tähelepanu alla seadmist.

“VALMIS OLLA. START!”

EESTI PLANEERIJATE ÜHINGU SEMINAR
19. SEPTEMBER 2018
KULTUURIKATEL, PÕHJA PST 27A, TALLINN
Lisatud ettekanded

Tänane riigikohtu otsus, millega tühistati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmised alade osa, võib ulatuslikult muuta Eesti ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat ja tõstatab küsimuse

Tänase otsuse valguses oleks näiteks üleriigilises planeeringus pidanud detailselt analüüsima kas Rail Baltic (RB) suundub Tallinnast Riiga läbi Tartu, Viljandi või Pärnu.