Folder 2018-04-26 Elurikkus ruumiloomes

Ettekanded Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Planeerijate Ühingu seminarilt elusloodusest linnas ja väljasool linna
26. aprill, Keskkonnaministeeriumi saal (Tallinn Narva mnt 7a)

10.00…10.05 avasõnad
10.05…11.00 Aveliina Helm, Tartu Ülikooli vanemteadur, „Miks elurikkus kaob ja kuidas edasi minna?“
11.00…11.25 Heiki Kalberg, AB Artes Terrae maastikuarhitekt-planeerija „Näited haljastuse lahendamisest planeeringutes“
11.25…11.50 Kalev Sepp, Eesti Maaülikooli professor, „Rohelise võrgustiku planeerimise arengutest“
11.50…12.15 Sulev Nurme, AB Artes Terrae maastikuarhitekt „Mida vajab puu elamiseks“

Lõuna omal käel piirkonna söögikohtades

13.05…13.30 Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskuse jurist „Maastiku ja rohevõrgustiku kaitse vs maaomanike õigused“
13.30…13.55 Andres Sepp, RMK peametsaülem, „Kõrgendatud avaliku huviga metsad“
13.55…14.20 Villu Lükk, Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja „Maanteed ja roheline võrgustik“

Kohvipaus seminarialal

14.40…15.05 Piret Palm, Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist, „Maastikukonventsioonist Eestis“
15.05…15.30 Merle Karro-Kalberg, Kultuurilehe Sirp toimetaja, „Tühermaad kui võimalus“
15.30…16.00 Arutelu

Documents

pdf 2018 04 26 VLükk Maanteed ja roheline võrgustik - ettekanne Popular

Download (pdf, 3.84 MB)

2018-04-26_VLükk_Maanteed_ja_roheline_võrgustik.pdf

pdf 2018 04 26 SVahtrus Maastiku ja RV kaitse vs maaomanike õigused - ettekanne

Download (pdf, 1.08 MB)

2018-04-26_SVahtrus_Maastiku_ja_RV_kaitse_vs_maaomanike_õigused.pdf

pdf 2018 04 26 SNurme Mida puu eluks vajab - ettekanne

Download (pdf, 17.82 MB)

2018-04-26_SNurme_Mida_puu_eluks_vajab.pdf

pdf 2018 04 26 PPalm Maastikukonventsioonist - ettekanne Popular

Download (pdf, 1.35 MB)

2018-04-26_PPalm_Maastikukonventsioonist.pdf

pdf 2018 04 26 MKarro Kalberg Tühermaad kui võimalus - ettekanne

Download (pdf, 10.00 MB)

2018-04-26_MKarro-Kalberg_Tühermaad_kui_v6imalus.pdf

pdf 2018 04 26 KSepp RV ruumiloomes - ettekanne Popular

Download (pdf, 5.05 MB)

2018-04-26_KSepp_RV_ruumiloomes.pdf

pdf 2018 04 26 HKalberg Rohetaristu - ettekanne

Download (pdf, 24.47 MB)

2018-04-26_HKalberg_Rohetaristu.pdf

pdf 2018 04 26 ASepp RMK avalikud metsad - ettekanne Popular

Download (pdf, 2.82 MB)

2018-04-26_ASepp_RMK_avalikud_metsad.pdf

pdf 2018 04 26 AHelm Miks liigid kaovad - ettekanne Popular

Download (pdf, 10.99 MB)

2018-04-26_AHelm_Miks_liigid_kaovad.pdf

Uudised

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !

Kuues logistika suvekool

Tere tulemast Logistika suvekooli 2018, mis toimub juba peagi, 23.-24. augustil Tallinnas! Vaata täpsemalt http://www.logistikasuvekool.ee/ !

Eriplaneering ehk Mis on lubatud Jupiterile …

Riigi eriplaneeringutest Sirbis, vaata http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/eriplaneering-ehk-mis-on-lubatud-jupiterile/ !

Seminar andmepõhisest ühistranspordi planeerimisest

Eesti targa linna klaster korraldab koostöös Tartu linnavalitsusega 30. augustil 2018 V SPA konverentsikeskuses seminari andmepõhise ühistranspordi planeerimise teemal.

Eesti topograafia andmekogu andmed, katastripiirid ja kitsenduste mõjualad muutusid avaandmeteks

Alates 1. juulist 2018 on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed, sh vektorgraafikas tuumandmed, ortofotod, kõrgusandmed, ETAK-i alusel loodud digitaalkujul kaardid ja katastripiirid ning kitsenduste mõjualade andmed kõigile tasuta allalaaditavad.