Folder 2018-04-26 Elurikkus ruumiloomes

Ettekanded Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Planeerijate Ühingu seminarilt elusloodusest linnas ja väljasool linna
26. aprill, Keskkonnaministeeriumi saal (Tallinn Narva mnt 7a)

10.00…10.05 avasõnad
10.05…11.00 Aveliina Helm, Tartu Ülikooli vanemteadur, „Miks elurikkus kaob ja kuidas edasi minna?“
11.00…11.25 Heiki Kalberg, AB Artes Terrae maastikuarhitekt-planeerija „Näited haljastuse lahendamisest planeeringutes“
11.25…11.50 Kalev Sepp, Eesti Maaülikooli professor, „Rohelise võrgustiku planeerimise arengutest“
11.50…12.15 Sulev Nurme, AB Artes Terrae maastikuarhitekt „Mida vajab puu elamiseks“

Lõuna omal käel piirkonna söögikohtades

13.05…13.30 Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskuse jurist „Maastiku ja rohevõrgustiku kaitse vs maaomanike õigused“
13.30…13.55 Andres Sepp, RMK peametsaülem, „Kõrgendatud avaliku huviga metsad“
13.55…14.20 Villu Lükk, Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja „Maanteed ja roheline võrgustik“

Kohvipaus seminarialal

14.40…15.05 Piret Palm, Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist, „Maastikukonventsioonist Eestis“
15.05…15.30 Merle Karro-Kalberg, Kultuurilehe Sirp toimetaja, „Tühermaad kui võimalus“
15.30…16.00 Arutelu

Documents

pdf 2018 04 26 VLükk Maanteed ja roheline võrgustik - ettekanne

Download (pdf, 3.84 MB)

2018-04-26_VLükk_Maanteed_ja_roheline_võrgustik.pdf

pdf 2018 04 26 SVahtrus Maastiku ja RV kaitse vs maaomanike õigused - ettekanne

Download (pdf, 1.08 MB)

2018-04-26_SVahtrus_Maastiku_ja_RV_kaitse_vs_maaomanike_õigused.pdf

pdf 2018 04 26 SNurme Mida puu eluks vajab - ettekanne

Download (pdf, 17.82 MB)

2018-04-26_SNurme_Mida_puu_eluks_vajab.pdf

pdf 2018 04 26 PPalm Maastikukonventsioonist - ettekanne

Download (pdf, 1.35 MB)

2018-04-26_PPalm_Maastikukonventsioonist.pdf

pdf 2018 04 26 MKarro Kalberg Tühermaad kui võimalus - ettekanne

Download (pdf, 10.00 MB)

2018-04-26_MKarro-Kalberg_Tühermaad_kui_v6imalus.pdf

pdf 2018 04 26 KSepp RV ruumiloomes - ettekanne

Download (pdf, 5.05 MB)

2018-04-26_KSepp_RV_ruumiloomes.pdf

pdf 2018 04 26 HKalberg Rohetaristu - ettekanne

Download (pdf, 24.47 MB)

2018-04-26_HKalberg_Rohetaristu.pdf

pdf 2018 04 26 ASepp RMK avalikud metsad - ettekanne

Download (pdf, 2.82 MB)

2018-04-26_ASepp_RMK_avalikud_metsad.pdf

pdf 2018 04 26 AHelm Miks liigid kaovad - ettekanne

Download (pdf, 10.99 MB)

2018-04-26_AHelm_Miks_liigid_kaovad.pdf

Uudised

Nõustik ÜP koostamiseks

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnal on valminud nõuanded üldplaneeringu koostamiseks https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf koos lisadega (edaspidi nõustik), mis annab suuniseid üldplaneeringu koostamise ettevalmistamiseks ja planeeringulahenduse väljatöötamiseks.

Elurikkus ruumiloomes, 26. aprillil

Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Planeerijate Ühingu seminar elusloodusest linnas ja väljasool linna
26. aprill, Keskkonnaministeeriumi saal (Tallinn Narva mnt 7a)

Ettekanded saadaval http://planeerijad.ee/doc/seminarimaterjalid/2018-04-26-elurikkus-ruumiloomes 

Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihangete läbiviimiseks

Ühingu ja Rahandusministeeriumi koostöö tulemusel valmisid  pdf Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihangete läbiviimiseks (845 KB)
Soovitused on kasutatavad planeeringu koostamiseks vajaliku konsultandi teenuse saamiseks korraldatavate hangete (edaspidi konsultatsioonihange) läbiviimiseks, sõltumata hanke liigist.

EPÜ on selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Kutsekoda tunnustas EPÜ-d Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga. 

Planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.