Kutsekoja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu kinnitas 31.10.2019 oma otsusega, et ruumilise keskkonna planeerija kutse väljastajaks on Eesti Planeerijate Ühingu alates 20.11.2019.
Eesti Planeerijate Ühing on ruumilise keskkonna planeerija kutset väljastanud ka varasemalt, alates 2014. aastast.

Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardit ja kutse andmise korda on uuendatud Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu poolt 19.06.2017. Kutsestandardi uuendamiseks moodustati 2016. aasta sügisel töörühm. Kutsestandardi koostamist koordineeris Kutsekoda, mille esindaja oli Irma Estra. Standardi koostamisel osalesid Marje-Ly Rebas (ELL), Toomas Tammis (EKA), Tõnu Laigu (EAL), Mart Hiob (EMAL), Tavo Kikas (RaM), Pille Metspalu, Ülle Kadak ja Maila Kuusik (EPÜ). Nii kutsestandard kui kutse andmise kord on koostamise käigus läbinud avalikustamise protsessi nii siduserialade liitudes kui ühingus 2017. aasta kevadel.
Viimati muudeti kutse andmise korda 2019. aasta oktoobris. Olulisemaks muudatuseks on kutse taotlemisel kutse kehtivuse pikenemine seitsme aastani, varasema viie aasta asemel.

Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandard ja kutse andmise kord on leitav Kutsekoja kodulehel:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10642117/pdf/ruumilise-keskkonna-planeerija-tase-7.2.et.pdf;
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10546185/dokumendid.

Kutse taotlemise esimeses voorus (september 2015) väljastati 10 ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistust; 2016. aastal 18 kutsetunnistust; 2017. aastal kuus kutsetunnistust; 2018. aastal on kaheksa ning 2019. aastal kolm kutsetunnistust. 2020. aastal on kutset taastõendanud 7, varasemalt juba kutset omanud planeerijat.
Ruumilise keskkonna planeerija väljastatud kutsetunnistustega on võimalik tutvuda kutseregistri kodulehel:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/valjastatudkutsed

Järelevalvet kutse andmise üle teostab Kutsekoda.

NB! Kutsega seonduvad dokumendid on .pdf ja .docx formaadis. Sõltuvalt veebilehitseja seadistusest võivad need avaneda lehitseja vaates ja tunduda mittetäidetavad, kuid docx-d on ka allalaaditavad.

Uudised

VI Tartu Planeerimiskonverents „Planeerimisõigus ja ruum – 25 aastat planeerimisseadust, 100 aastat põhiseadust“

Planeerimiskonverents toimub 5. november 2020.

Tulenevalt viirusolukorrast toimub konverents veebis – platvormil WorksUp. Nii on kõigil osalejatel turvaline ja mugav võimalus konverentsi oma kodust või kontorist kuulata ning seejuures ka esinejatele küsimusi ja oma mõtteid edastada. Konverentsile registreerumine algab 12. oktoobril. 

Rail Balticu maakonnaplaneeringu tühistamisotsus kõigutab Eesti planeerimissüsteemi ja muudab pikaajalise strateegilise planeerimise mõttetuks. Natura kaitsealade hindamine tuleb riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda.

Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“


7.-8. novembril 2019 kutsume kõiki Eesti ühise eluruumi kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile.
Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Registreerimine avatakse 16. septembril 2019. Registreerimisinfo on saadaval siin: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa.

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis.
Teemaks on planeerimine piiri ja äärealadel planeerimine.
Programmi ja info ürituse kohta leiate:
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/european-council-of-town-planners-biennial-conference-2019
Registreerumine lõpeb 31.augustil.