Taotluste menetlemine ja hindamine

Taotluste menetlemine toimub kolmes etapis. Esmalt vaatab kutsekomisjon läbi kutset taotleva isiku dokumendid, millele järgneb taotluse hindamine hindamiskomisjoni poolt (vajadusel viiakse läbi ka taotlejaga intervjuu). Hindamiskomisjoni tulemused esitatakse kutsekomisjonile, kus otsustatakse kutset taotlevale isikule kutse andmine või andmata jätmine.

Kutsekomisjoni liikmed on (esindatavate organisatsioonide kaudu):

1. Kalle Pungas Eesti Valdade ja Linnade Liit, tööandjate esindaja;
2. Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsus, tööandja esindaja;
3. Toomas Tammis Eesti Kunstiakadeemia, koolitaja esindaja;
4. Pille Metspalu OÜ Hendrikson & Ko, töötajate esindaja;
5. Marje-Ly Rebas Maanteeamet, töötajate esindaja;
6. Piret Pallase Eesti Maastikuarhitektide Liit, siduskutseala esindaja;
7. Tõnu Laigu Arhitektide Liit, siduskutseala esindaja;
8. Tiiu Pärn Rahandusministeerium, kutseala kureeriva ministeeriumi esindaja;
9. Maila Kuusik Eesti Planeerijate Ühing, kutseandja esindaja.

Taotluste hindamine.

Enne esitatud tööde hindamist toimub eelnev dokumentide üle vaatamine kutsekomisjoni poolt. Vajadusel palutakse taotlejal esitada täiendavaid dokumente või täpsustada juba esitatut.

Hindamiskomisjon on kutsekomisjoni moodustatud komisjon kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks. Kutsekomisjon nimetab igas voorus hindamiskomisjoni koosseisu, tulenevalt laekunud taotluste iseloomust.

Hindamiskomisjoni liikmed hindavad kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele ja tulenevalt hindamisstandardist. Hindamisstandard on leitav SIIN.
Tööde hindamine toimub üldreeglina kahes etapis:

- Hindamise esimene etapp on portfoolio hindamine.
Taotleja esitab planeeringute/metoodikate materjalid, kolme töö analüüsi ja essee (portfoolio).

- Hindamise teine etapp on intervjuu
Intervjuu on vajalik juhul, kui taotleja ei saa hindamislehel koondhindeks maksimumpunkte või hindamiskomisjon peab intervjuud vajalikuks. Intervjuu viib läbi hindamiskomisjoni liige, kes esitab taotlejale küsimusi hindamistabeli vorm H1  alusel.

Uudised

VI Tartu Planeerimiskonverents „Planeerimisõigus ja ruum – 25 aastat planeerimisseadust, 100 aastat põhiseadust“

Planeerimiskonverents toimub 5. november 2020.

Tulenevalt viirusolukorrast toimub konverents veebis – platvormil WorksUp. Nii on kõigil osalejatel turvaline ja mugav võimalus konverentsi oma kodust või kontorist kuulata ning seejuures ka esinejatele küsimusi ja oma mõtteid edastada. Konverentsile registreerumine algab 12. oktoobril. 

Rail Balticu maakonnaplaneeringu tühistamisotsus kõigutab Eesti planeerimissüsteemi ja muudab pikaajalise strateegilise planeerimise mõttetuks. Natura kaitsealade hindamine tuleb riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda.

Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“


7.-8. novembril 2019 kutsume kõiki Eesti ühise eluruumi kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile.
Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Registreerimine avatakse 16. septembril 2019. Registreerimisinfo on saadaval siin: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa.

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis.
Teemaks on planeerimine piiri ja äärealadel planeerimine.
Programmi ja info ürituse kohta leiate:
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/european-council-of-town-planners-biennial-conference-2019
Registreerumine lõpeb 31.augustil.