Liikmete nimekiri
Planeerijad has 92 registered members
Aet Pikk
-
-
Agne Peetersoo
Saare Maavalitsus
507 2813
Alice Laanemägi
RAAM Arhitektid AI OÜ (juhatuse liige ja arhitekt) ja Tallinna Tehnikaülikool (arhitektuuri ja ehitusfüüsika õppetooli erakorraline lektor)
-
Andres Ideon
-
-
Andres Levald
Rahandusministeerium, planeeringute osakond
508 4954
Angela Kase
-
-
Ann Ideon
Hendrikson & Ko OÜ
-
Anna Semjonova
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linna peaarhitekti büroo
-
Anne Karjus
-
-
Anni Martin
-
-
Anu Joost
-
-
Arno Saar
Kose Maakorralduse OÜ
5091174
Cornelia Ulst
Tallinna Kesklinna Valitsus
5650 4063
Ede Sui
-
-
Eduard Pukkonen
-
503 6772
Eleri Kautlenbach
Skepast&Puhkim AS
5349 8565
Endrik Mänd
-
-
Evelin Jürgenson
Eesti Maaülikool, lektor, aadress: Kreutzwaldi 5 Tartu 51014, tel 7313 123 Maa-amet, nõunik
-
Evelin Karjus
-
-
Garri Raagmaa
-
-
Heiki Kalberg
AB Artes Terrae
509 1874
Heikki Kalle
Hendrikson & Ko OÜ
-
Helle Kulbas
Helle Kulbase Arhitektibüroo, Made Projekt OÜ
520 1470
Indrek Ranniku
-
-
Inge-Ly Ansip
-
-
Ingmar
-
-
Jaak Maandi
-
-
Jaan Kuusemets
arhitekt, büroo juhataja
522 9032
Jaan Vene
-
-
Janika Merisalu
Jõgeva Maavalitsus
5646 8418
Janne Tekku
-
-
Joel Jesse
-
-
Johann-Aksel Tarbe
AB Tõnis Tarbe, arhitektistuudio Johann-Aksel OÜ
5563 5000
Jürgen Vahtra
-
-
Jüri Lass
planeerimiskonsultant
526 8073
Kadi Raudla
Kuusalu Vallavalitsus, vallaarhitekt
-
Kadri Karjus
Paikuse Vallavalitsus
5373 4499, 442 0777
Kadri Vaher
Hendrikson & Ko OÜ, Linnalabor MTÜ
5343 5497
Kai Keel
-
515 1326
Kaie Enno
K. Enno Arhitektuuribüroo OÜ
-
Kaire Koitne
Keila Linnavalitsus
525 3452
Kairi Mänd
Hendrikson & Ko OÜ
5331 2851
Kalle Kadalipp
VMT Ehitus AS
434 9747
Karin Raid
Planeerija, konsultant
510 9000
Kärt Vabrit
Plaan OÜ
518 5096
Katrin Oidjärv
KAT- arhitektid OÜ
528 8158
Katrin Uibo
KAT-Arhitektid OÜ
5690 6371
Kelli-Kadri Sass
DP Büroo OÜ
526 8645
Kristi Jõemets
Haljala Vallavalitsus, Wesenberg OÜ
521 1425
Lauri Lihtmaa
Eesti Maaülikool
503 2020
Lea Teeääre
-
520 5932
Lea Vaher Lundin
-
5646 2929
Leili Müür
-
-
Liisi Hallikma
K-Projekt AS
5622 4426; 53 345 500
Liisi Ventsel
-
507 0562
Maarja Zingel
Ruum ja Maastik OÜ
522 4292
Maia-Liisa Kasvandik
Tahkuranna vallavalitsus, planeerimisnõunik
5669 3279
Maila Kuusik
-
5331 4868
Mari Kallas
KMK Stuudio OÜ
654 2312
Marika Pärn
Hendrikson&Ko OÜ
522 1008
Maris Koert
-
-
Marje-Ly Rebas
Paide Linnavalitsus
508 2373
Marko Sula
Riigi Kinnisvara AS
508 7108
Mart Hiob
Artes Terrae OÜ
-
Merle Looring
Häädemeeste Vallavalitsus
0037255599334
Merlin Kalle
Hendrikson & Ko OÜ
-
Mildred Liinat
Skepast&Puhkim AS
525 3977, 5044230
Olav Remmelkoor
Projektikoda OÜ
506 9191
Pille Metspalu
Hendrikoson & Ko OÜ
-
Piret Kivi
-
-
Piret Lai
-
527 0942
Raine Viitas
Pärnu Maavalitsus
447 9762
Reet Lehtla
Kobras AS maastikuarhitekt-planeerija (juhiabi)
5566 2920
Reet Olev
Paikuse vallaarhitekt
5342 9562
Rein Ahas
Tartu Ülikool, Geograafia osakond
503 5914
Rein Ailt
Kohila Vallavalitsus
5556 0085
Silver Riisalo
Tallinna Keskkonnaamet, Haljastuse osakond
507 9638
Tarmo Siimsaare
K-Projekt AS
5657 5509
Teet Koitjärv
Keskkonnaamet, Looduskaitse osakonna nõunik
5345 7268
Tiia Kallas
-
-
Tiia Zuppur
Haanja Vallavalitsus
-
Tiina Nigul
-
-
Tiina Skolimowski
ASE OÜ, arhitekt
-
Tiit Oidjärv
-
-
Tiiu Pärn
Pärnu Maavalitsus
525 4819
Triin Lepland
Skepast&Puhkim AS
558 2862
Tuuli Veersalu
-
515 5718
Uku Põllumaa
Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ
509 3572
Ülle Kadak
K-Projekt AS
5294182
Ülle Luuk
Võru Maavalitsus
786 8311
Urve Pill
Hiiu Maavalitsus. Arengu-ja planeeringuosakond
527 9368
Veiko Rakaselg
Rapla Maavalitsus
5341 4263

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni