default Ruumilise planeerija 7. kutsetaset  saab taotleda kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kutse taotlemiseks dokumentide esitamise tähtajad on 20. veebruar ja 20. september.

Dokumendid esitada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.hiljemalt 20. septembriks 2016.

Taotlemisega seonduvatele küsimustele on võimalik saada vastuseid 08. septembris toimuval teabepäeval Tartus. Palume regisreeruda hiljemalt 01. septembril  aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning registreerumisel lisada, mis liiki planeeringut küsimused puudutavad. Sellisel juhul saame kaasata hindamiseksperdid, kes eelmises voorus vastavaid taotlusi hindasid. Võite saata küsimused eelnevalt ka kirjalikult. Juhul kui huvilisi ei ole, siis vastvat infotundi ei korraldata, seetõttu on eelnev registreerumine oluline. Täpsema info koha ja aja osas edastame e-posti teel.

Olulisem kutse andmisega seonduv:

 • Kutset andvaks organisatsiooniks on Eesti Planeerijate Ühing.
 • Kutse kehtivuseks on 5 aastat.
 • Kutse taotlemine maksab 459 €. Eesti Planeerijate Ühingu liikmetele on kutse andmise tasu 10% väiksem. Soodustus tehakse Eesti Planeerijate Ühingu omavahendite arvelt ning selle saamiseks peab liikmel olema tasutud vähemalt viimase kolme aasta liikmemaks. Arvelduskonto, millele tasu kanda on EE292200221020726101 Swedbank AS.
 • Kutse taotlemisega seotud küsimuste korral on kontaktisikuteks:
  • Janika Lill, kutsekomisjoni sekretär, tel 506 1712, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Maila Kuusik, kutsekomisjoni esimees, tel 5331 4868, e-post  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Kutse taotlemiseks vajalike eeltingimustega kohta saab informatsiooni kutse andmise korrast.
 • Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid ja vormid leiad siit.
 • Kutsekomisjoni liikmetest ja hindamisprotseduurist leiad ülevaate siit.
 • Soovitused kutse taotlemiseks leiad siit.

Taotluse täitmisel lugege kindlasti ka kutsestandardit.

 

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni