Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?
Seminari laiem eesmärk on tekitada arutelu ja püüda leida ühine arusaam kasutavates mõistetes. 

10.00 Kogunemine ja kohv
10.30 Euroopa maastikukonventsioon. Mida toob sellega ühinemine kaasa Eestis? Planeeritavad meetmed konventsiooni rakendamiseks. Rahvusmaastikud. Urve Sinijärv - Keskkonnaministeerium
11.10 Maastiku ja miljööga seotud mõisted, terminid. Maila Kuusik
11.20 Väärtuslik maastik maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringus. Miljööväärtuslikud hoonestusalad hajaasustuses. Tiia Kallas - Viljandi Maavalitsus, Maie Kais - konsultant.
12.00 Kultuuripärand kajastamine planeeringutes. Nele Rent - Muinsuskaitseamet
12.30 Lõuna
13.15 Miljööväärtuslikud (hoonestus)alad Valga ja Pärnu linna koostatavates üldplaneeringutes. Hoonete väärtuste hindamine Paide linna miljööväärtuslikel hoonestusaladel. Jiri Tintera - Valga Linnavalitsus, Marje-Ly Rebas - Paide Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus.
14.15 Väärtuslik põllumajandusmaa. Helve Hunt - Maaeluministeerium.
14.30 Arutelu

Seminar toimub 9. veebruaril 2017 kell 10.30 Tallinnas, Rävala 8 II korruse voldiksaal
Registreerimine lingil http://doodle.com/poll/2zsif5i52yiezdwq kuni 6. veebruarini.

Uudised

“VALMIS OLLA. START!”

EESTI PLANEERIJATE ÜHINGU SEMINAR
19. SEPTEMBER 2018
KULTUURIKATEL, PÕHJA PST 27A, TALLINN

Tänane riigikohtu otsus, millega tühistati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmised alade osa, võib ulatuslikult muuta Eesti ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat ja tõstatab küsimuse

Tänase otsuse valguses oleks näiteks üleriigilises planeeringus pidanud detailselt analüüsima kas Rail Baltic (RB) suundub Tallinnast Riiga läbi Tartu, Viljandi või Pärnu.

Riigikohtu otsus Hiiu mk mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas

Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !

Kuues logistika suvekool

Tere tulemast Logistika suvekooli 2018, mis toimub juba peagi, 23.-24. augustil Tallinnas! Vaata täpsemalt http://www.logistikasuvekool.ee/ !