Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.
Link teatele https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-keskkonnamoju-tuleb-hinnata-enne-pohimottelise-arendusotsuse-tegemist ja sealt omakorda otsusele https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-16-1472/92.
Nagu Riigikohut otsused ikka on ka see huvitav sisaldades erinevat argumentatsiooni. Suureks küsimuseks nii strateegiliste planeeringute tegemisel kui ka strateegilisel mõjuhindamisel saab see, kas tõesti tuleb kõik vajalikud uuringud ära teha juba strateegilisel tasemel; kas koostatavas üleriiklikus mereala planeeringus uuritakse siis kõik räimede liikumisteed, laevavrakid jne läbi, et oleks võimalik määrata tuuleenergeetika tootmise alasid? Kui uurida ei ole rahaliselt võimalik, siis kas loobutakse strateegilise tasandi planeerimisest? Ka tasustamise teema tõstatub üles – ei ole võimalik pakkuda tükihinda, kui uuringute vajadus selgub alles töö käigus; järjest enam tekib kaheosalise hanke vajadus – selgitame I etapis välja, mida on vaja teha ja alles siis hangime planeeringu ja uuringud. Või siis muudame õigusakte selliselt, et kõrgem kohus ikkagi võimaldaks ka detailsemaid uuringuid teha vähemstrateegilisemal tasandil.
Igatages – arutamist on nii planeerijatel, mõjuhindajatel kui ka ministeeriumite inimestel.

Uudised

VI Tartu Planeerimiskonverents „Planeerimisõigus ja ruum – 25 aastat planeerimisseadust, 100 aastat põhiseadust“

Planeerimiskonverents toimub 5. november 2020.

Tulenevalt viirusolukorrast toimub konverents veebis – platvormil WorksUp. Nii on kõigil osalejatel turvaline ja mugav võimalus konverentsi oma kodust või kontorist kuulata ning seejuures ka esinejatele küsimusi ja oma mõtteid edastada. Konverentsile registreerumine algab 12. oktoobril. 

Rail Balticu maakonnaplaneeringu tühistamisotsus kõigutab Eesti planeerimissüsteemi ja muudab pikaajalise strateegilise planeerimise mõttetuks. Natura kaitsealade hindamine tuleb riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda.

Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“


7.-8. novembril 2019 kutsume kõiki Eesti ühise eluruumi kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile.
Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Registreerimine avatakse 16. septembril 2019. Registreerimisinfo on saadaval siin: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa.

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis.
Teemaks on planeerimine piiri ja äärealadel planeerimine.
Programmi ja info ürituse kohta leiate:
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/european-council-of-town-planners-biennial-conference-2019
Registreerumine lõpeb 31.augustil.