Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.
Link teatele https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-keskkonnamoju-tuleb-hinnata-enne-pohimottelise-arendusotsuse-tegemist ja sealt omakorda otsusele https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-16-1472/92.
Nagu Riigikohut otsused ikka on ka see huvitav sisaldades erinevat argumentatsiooni. Suureks küsimuseks nii strateegiliste planeeringute tegemisel kui ka strateegilisel mõjuhindamisel saab see, kas tõesti tuleb kõik vajalikud uuringud ära teha juba strateegilisel tasemel; kas koostatavas üleriiklikus mereala planeeringus uuritakse siis kõik räimede liikumisteed, laevavrakid jne läbi, et oleks võimalik määrata tuuleenergeetika tootmise alasid? Kui uurida ei ole rahaliselt võimalik, siis kas loobutakse strateegilise tasandi planeerimisest? Ka tasustamise teema tõstatub üles – ei ole võimalik pakkuda tükihinda, kui uuringute vajadus selgub alles töö käigus; järjest enam tekib kaheosalise hanke vajadus – selgitame I etapis välja, mida on vaja teha ja alles siis hangime planeeringu ja uuringud. Või siis muudame õigusakte selliselt, et kõrgem kohus ikkagi võimaldaks ka detailsemaid uuringuid teha vähemstrateegilisemal tasandil.
Igatages – arutamist on nii planeerijatel, mõjuhindajatel kui ka ministeeriumite inimestel.

Uudised

Eesti ruumiloome. Kuidas edasi?

Avalik seminar
26.10.2018 kell 15.00-18.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2.

Riigikantselei ruumiloome ekspertrühm kutsub avalikule seminarile, et tutvustada valminud aruannet, arutleda, milline on Eesti ruumi tervikpilt täna ja kuidas see sünnib ning esitleda, millised protsessid nii Eestis kui mujal toetavad ruumilise keskkonna senisest suurema tähelepanu alla seadmist.

“VALMIS OLLA. START!”

EESTI PLANEERIJATE ÜHINGU SEMINAR
19. SEPTEMBER 2018
KULTUURIKATEL, PÕHJA PST 27A, TALLINN
Lisatud ettekanded

Tänane riigikohtu otsus, millega tühistati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmised alade osa, võib ulatuslikult muuta Eesti ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat ja tõstatab küsimuse

Tänase otsuse valguses oleks näiteks üleriigilises planeeringus pidanud detailselt analüüsima kas Rail Baltic (RB) suundub Tallinnast Riiga läbi Tartu, Viljandi või Pärnu.

Riigikohtu otsus Hiiu mk mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas

Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !