Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.
Link teatele https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-keskkonnamoju-tuleb-hinnata-enne-pohimottelise-arendusotsuse-tegemist ja sealt omakorda otsusele https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-16-1472/92.
Nagu Riigikohut otsused ikka on ka see huvitav sisaldades erinevat argumentatsiooni. Suureks küsimuseks nii strateegiliste planeeringute tegemisel kui ka strateegilisel mõjuhindamisel saab see, kas tõesti tuleb kõik vajalikud uuringud ära teha juba strateegilisel tasemel; kas koostatavas üleriiklikus mereala planeeringus uuritakse siis kõik räimede liikumisteed, laevavrakid jne läbi, et oleks võimalik määrata tuuleenergeetika tootmise alasid? Kui uurida ei ole rahaliselt võimalik, siis kas loobutakse strateegilise tasandi planeerimisest? Ka tasustamise teema tõstatub üles – ei ole võimalik pakkuda tükihinda, kui uuringute vajadus selgub alles töö käigus; järjest enam tekib kaheosalise hanke vajadus – selgitame I etapis välja, mida on vaja teha ja alles siis hangime planeeringu ja uuringud. Või siis muudame õigusakte selliselt, et kõrgem kohus ikkagi võimaldaks ka detailsemaid uuringuid teha vähemstrateegilisemal tasandil.
Igatages – arutamist on nii planeerijatel, mõjuhindajatel kui ka ministeeriumite inimestel.

Uudised

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“


7.-8. novembril 2019 kutsume kõiki Eesti ühise eluruumi kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile.
Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Registreerimine avatakse 16. septembril 2019. Registreerimisinfo on saadaval siin: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa.

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis.
Teemaks on planeerimine piiri ja äärealadel planeerimine.
Programmi ja info ürituse kohta leiate:
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/european-council-of-town-planners-biennial-conference-2019
Registreerumine lõpeb 31.augustil.

Euroopa Kinnisvaraühingu 27. aastakonverents ERES 2020

TalTech, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool kutsuvad teid osa võtma Euroopa Kinnisvaraühingu 27st rahvusvahelisest aastakonverentsist ERES 2020, mis toimub Tallinnas, 30.06.-04.07.2020, Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech), Akadeemia tee 3.

Seminar Tänapäevane teeruum ja koostöö Maanteeametiga

Seminar Tänapäevane teeruum ja koostöö Maanteeametiga
Eesti Planeerijate Ühingu üldkoosolek

25.03.2019
Rävala pst 8, Tallinn

PÄEVAKAVA