Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

1. Marko Järvela – aktiivne kohapõhise planeerimise eest võitleja 
Marko on aktiivselt tegustenud planeerimise probleemkohtadega, seistes kindlalt omavalitsuse huvide eest ja mitte lastes riigiametitel oma põhjendamatuid soove salamisi planeeringutesse sisse kirjutada. Just hiljuti viis Marko läbi hästi läbimõeldud üldplaneeringu hanke, pannes eelnevalt paika, mida täpsemalt Rapla vallal üldplaneeringus vaja on ja kuidas seda saavutada. Selline hange tõuseb selgelt esile tavapäraste vähempakkumiste seas.

2. Tiia Zuppur – ettevõtlik planeerimisteemade algataja ja lahendaja 
Tiia on koondanud Põlva kandi inimesed üldplaneeringu koostamisse, kasutades selleks kõikvõimalikke viise. Tiia ei tee asju lihtsalt ära, vaid mõtleb, kuidas ärategemine mõistlik on ka pikemas plaanis.

3. Mari Jüssi – väsimatu inimsõbraliku liikuvuse ja ruumiplaneerise eest seisja Mari on nüüdseks juba aastakümneid rääkinud sellest, et lisaks autole on ka muid ja märksa inim- ja keskkonnasõbralikumaid liikumisviise. Mari hoiatused ja järjepidev teavitustöö aitab meil vältida autokultust nii ruumilises planeerimises kui ühiskonnas laiemalt.

Uudised

Rail Balticu maakonnaplaneeringu tühistamisotsus kõigutab Eesti planeerimissüsteemi ja muudab pikaajalise strateegilise planeerimise mõttetuks. Natura kaitsealade hindamine tuleb riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda.

Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“


7.-8. novembril 2019 kutsume kõiki Eesti ühise eluruumi kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile.
Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Registreerimine avatakse 16. septembril 2019. Registreerimisinfo on saadaval siin: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa.

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis.
Teemaks on planeerimine piiri ja äärealadel planeerimine.
Programmi ja info ürituse kohta leiate:
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/european-council-of-town-planners-biennial-conference-2019
Registreerumine lõpeb 31.augustil.

Euroopa Kinnisvaraühingu 27. aastakonverents ERES 2020

TalTech, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool kutsuvad teid osa võtma Euroopa Kinnisvaraühingu 27st rahvusvahelisest aastakonverentsist ERES 2020, mis toimub Tallinnas, 30.06.-04.07.2020, Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech), Akadeemia tee 3.