Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

Hoolimata sellest, et kohtuotsus tunnistas planeerimisprotsessi õiguspäraseks, tühistati planeering just keskkonnamõjude hindamist puudutavate vajakajäämiste tõttu. Piltlikult nõuab riigikohtu praktika konkreetse veduritüübi ja kaitsealuse linnuliigi pesitsusharjumuste otsese koosmõju hindamist planeerimisstaadiumis. Maakonnaplaneeringu pädevuses on vastavalt seadusele aga ainult paika pannaraudtee koridor, mitte rööbaste asukoha. Seepannakse paika projektiga, mille lähtekoht on välistada Natura kaitsealade läbimine. Eri tasandite – üleriigiline, maakonna-, üld- ja detailplaneering – planeerimine aitab kaasa otsuste põhjalikule läbikaalumisele. Juriidiline ülemvõim kogu ruumilise planeerimise ja mõjude hindamise valdkonnas viib olukorrani, kus olulisemaks kui planeeringu sisu, muutub selle nn juriidiline korrektsus. Tundub, et Euroopasse viib meid pigem paragrahv, mitte raudtee.
Eesti territooriumist 17% katvatel Natura aladele ei julge keegi enam ammu midagi planeerida või seal mõjusid hinnata, nüüdseks on see laienenud, kohtupraktikast tulenevalt, ka Naturaga piirnevatele aladele. Praegu koostatakse kõikjal Eestis omavalitsustele uusi üldplaneeringuid. Ka need võivad osutuda juriidilisele pilgule ebapädevateks kuna üldplaneeringutes ei viida läbi Natura aladele avalduva mõju asjakohast projektitasandil hindamist.
Eesti Planeerijate Ühing näeb, et ruumilise planeerimise ja mõjude hindamise metoodilised alused on vaja nii Rail Balticu kui Hiiu maakonna mereala planeeringu kohtulahendi alusel riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda. Oleme seisukohal, et riigis tuleb leida lahendus Natura alade hindamisele, et vältida olukorda, kus Natura mõjude hindamise puudused selguvad alles riigikohtus. Planeeringu koostamine ja selle järelevalve kestab aastaid, kaasatakse eri ametkondi ning eksperte, kellel peaks olema erialane pädevus ja kogemus ka keskkonnamõjude hindamise eesmärgi, meetodite ja senise praktika osas. Seega tuleb kõikide osapoolte huvides lahendada Natura alade hindamise ebaselgus.

Kontaktisik: Maila Kuusik, tel 5331 4868

Uudised

VI Tartu Planeerimiskonverents „Planeerimisõigus ja ruum – 25 aastat planeerimisseadust, 100 aastat põhiseadust“

Planeerimiskonverents toimub 5. november 2020.

Tulenevalt viirusolukorrast toimub konverents veebis – platvormil WorksUp. Nii on kõigil osalejatel turvaline ja mugav võimalus konverentsi oma kodust või kontorist kuulata ning seejuures ka esinejatele küsimusi ja oma mõtteid edastada. Konverentsile registreerumine algab 12. oktoobril. 

Rail Balticu maakonnaplaneeringu tühistamisotsus kõigutab Eesti planeerimissüsteemi ja muudab pikaajalise strateegilise planeerimise mõttetuks. Natura kaitsealade hindamine tuleb riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda.

Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab inimesi, kes on planeerimise maailmas teinud selgelt rohkem, kui nende ametikohustused seda nõuaksid.

Tartu planeerimiskonverentsil andis ühing üle oma selleaastase tunnustuse:

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“


7.-8. novembril 2019 kutsume kõiki Eesti ühise eluruumi kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile.
Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Registreerimine avatakse 16. septembril 2019. Registreerimisinfo on saadaval siin: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja ruumikorraldajate pärusmaa.

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis

XIII Linnaplaneerijate Biennaal toimub 11.-13. septembril 2019 Plymouthis.
Teemaks on planeerimine piiri ja äärealadel planeerimine.
Programmi ja info ürituse kohta leiate:
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/european-council-of-town-planners-biennial-conference-2019
Registreerumine lõpeb 31.augustil.